kimmis karsimiza cikicak gelsin.

Uyuyuan milletler ya olur ya da kole olarak uyanir.

Ya istiklal Ya olum.

Turkish Hacking Group TurkhackteamHACKED BY KASAP